Villkor

Garanti:

  1. Vi lämnar 90 dagars garanti på alla reparationer. Spara kvittot!

  2. Garanti gäller endast hårdvara fel på reparerad del.

  3. Garanti gäller ej mjukvara fel.

  4. Garanti gäller ej för fel som uppkommit på grund av misskötsel, felaktig användning, fukt- eller vattenskada eller skador.

  5. Garanti bryts om kunden själv plockar isär produkten efter vi har reparerat den.

  6. Vi ansvarar inte för kundens lagrade data.

  7. Säkerhetskopiera din enhet innan ni lämnar in den för reparation.

Annan garanti:

Vi ansvarar inte för någon annan garanti än den vi själva ger ut.

Egen reparation:

Vi ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå efter en reparation om kunden själv försökt reparera enheten.

Pin/Låskod:

Information som låskod, pinkod och telefonnummer ombeds endast i syfte att testköra enheten innan och efter reparation.
All information raderas därefter.

Personuppgiftslagen:

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

GDPR:

Ditt förtroende för oss betyder mycket och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss.

Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Mobilnummer:

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Tvist:

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på http://ec.europa.eu/consumers/odr

Åtagande:

Vid utebliven återkoppling under felsökning (prisförslag), pågående service eller utebliven avhämtning ombesörjer vi miljögodkänd deponi av enheten efter 90 dagar.